Ανεξάρτητα από το είδος του ανελκυστήρα που επιθυμείτε και τον χώρο που θα γίνει η εγκατάσταση, το έμπειρο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας και ο σύγχρονος εξοπλισμός που διαθέτουμε αποτελούν εγγύηση για την άριστη εγκατάσταση του ανελκυστήρα και των παρελκόμενων συστημάτων του.

Οι υπηρεσίες μας
Εγκατάσταση
Ανελκυστήρων
Διαθέτοντας μακροχρόνια πορεία στον χώρο των ανελκυστήρων, μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη λύση για εσωτερικό οικιακό ανελκυστήρα, για ανελκυστήρα και ανυψωτικό ΑΜΕΑ κ.α.
Οι υπηρεσίες μας
Συντήρηση
Ανελκυστήρων
Η συντήρηση του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική από το νόμο. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του. Η έλλειψη σωστής και τακτικής συντήρησης οδηγεί στην επιτάχυνση της φθοράς.
Οι υπηρεσίες μας
Εκσυγχρονισμός
Ανελκυστήρων
Εξαιτίας της συνεχούς χρήσης του ανελκυστήρα με το πέρασμα των χρόνων σημειώνονται φθορές και βλάβες που επιβάλλουν την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό του. Σύμφωνα με την ΚΥΑ η αναβάθμιση του ανελκυστήρα είναι απαραίτητη.