ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ERGOLIFT | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Κόρινθος

Η συντήρηση του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική από το νόμο. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του. Η έλλειψη σωστής και τακτικής συντήρησης οδηγεί στην επιτάχυνση της φθοράς και την παρουσία βλαβών αλλά και το σημαντικότερο όλων στην κατακόρυφη αύξηση της επικινδυνότητας τους.

Έτσι, η συχνή και προγραμματισμένη συντήρηση του ανελκυστήρα εκμηδενίζει τις πιθανότητες εμφάνισης βλαβών και σας εγγυάται την ασφαλή και χωρίς προβλήματα λειτουργία κάθετης μετακίνησης.

Το γραφείο μας “ERGOLIFT” το οποίο εδρεύει στην Κόρινθο, διαθέτοντας μακροχρόνια πορεία στο χώρο μπορεί να αναλάβει με συνέπεια και επαγγελματισμό την συντήρηση του ανελκυστήρα, εξυπηρετώντας άμεσα όλο το νομό Κορίνθου.

Έχοντας ως κύριο μέλημά μας την ασφάλεια και την αδιάλειπτη λειτουργία τους, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε συντήρηση σε παντός είδος ανελκυστήρες, η οποία πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η συντήρηση του ανελκυστήρα σας πραγματοποιείται από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας, το οποίο ελέγχει τις διατάξεις ασφαλείας και γενικά τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη του ανελκυστήρα, φροντίζει για την λίπανση και καθαρισμό των εξαρτημάτων με αποτέλεσμα τη μείωση των πιθανοτήτων βλαβών και απορρυθμίσεων.

Πολιτική του γραφείου μας και βασικό προσόν μας είναι η άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σε υφιστάμενους ανελκυστήρες, όπως και η έμφαση στη λεπτομέρεια, για την τέλεια και άρτια λειτουργία τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση για το κτίριό σας.