ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ERGOLIFT | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Κόρινθος

Εξαιτίας της συνεχούς χρήσης του ανελκυστήρα με το πέρασμα των χρόνων σημειώνονται φθορές και βλάβες που επιβάλλουν την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό του. Σύμφωνα με την ΚΥΑ η αναβάθμιση του ανελκυστήρα είναι απαραίτητη σε παλιούς ανελκυστήρες ώστε αυτοί να είναι ασφαλείς, λειτουργικοί και να εξοικονομούν ενέργεια, καθώς και να είναι πιστοποιημένοι.

Έτσι, το γραφείο μας “ERGOLIFT” το οποίο εδρεύει στο νομό Κορίνθου, είναι πάντα κοντά σας και μπορεί να αναλάβει με συνέπεια και επαγγελματισμό την ανακαίνιση – εκσυγχρονισμό του ανελκυστήρα σας, εξυπηρετώντας άμεσα όλο τον νομό Κορίνθου.

SHOPPING INFORMATION

Οι κινητήρες οι οποίοι βρίσκονται χρόνια σε καθημερινή πολλαπλή χρήση και έχουν επέλθει σημαντικές φθορές, αντικαθίστανται με νέους αναβαθμισμένης ποιότητας ενώ σημαντικό πλεονέκτημα τους είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. 

Ευθύνεται για πολλές δυσλειτουργίες του ασανσέρ και είναι η καρδιά της λειτουργίας του ανελκυστήρα. Συνήθως μετά την 10 ετία χρειάζεται αλλαγή ή προσθήκη κάποιων εξαρτημάτων.

Ο ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα αμφίδρομης φωνητικής επικοινωνίας για την υποστήριξη των επιβατών σε περίπτωση εγκλωβισμού.(για την λειτουργία του παραπάνω συστήματος πρέπει να υπάρχει σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο). Μπορεί να γίνει μόνο η προεγκατάσταση.

H πόρτα θαλάμου είναι από τα σημαντικά μέτρα προστασίας των επιβατών για τον λόγο ότι αποκλείει την επαφή τους με το φρεάτιο κατά την κίνηση του ανελκυστήρα. Να σημειωθεί ότι η χρήση χειροκίνητων , ξύλινων θυρών καθώς και η χρήση φωτοκύτταρου, δεν προσφέρει ασφάλεια ιδίου επιπέδου.

Είναι πολύ βασικό μέρος για την εξασφάλιση της ασφάλειας λειτουργίας. Ουσιαστικά αποτρέπει το άνοιγμα της πόρτας όταν ο θάλαμος δεν είναι στη στάση (πτώση στο κενό). Οι κλειδαριές των ημιαυτόματων θυρών πρέπει να διαθέτουν προμανδάλωση ,δηλαδή να διαθέτουν εκτός των ηλεκτρικών επαφών και μηχανική εξακρίβωση της κλειστής θέσης. Φυσικά το σύνολο των παλαιών ανελκυστήρων δεν πληροί αυτές τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να διαθέτουν φωτισμό ασφαλείας για την περίπτωση διακοπής ρεύματος με σκοπό την αποφυγή πανικού στους τυχόν εγκλωβισμένους επιβάτες .Το συγκεκριμένο σύστημα βρίσκεται ενσωματωμένο στην κομβιοδόχη θαλάμου.